สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
          ตราประจำโรงเรียน : รูปอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร 
อยู่ภายใต้ซุ้มเรือนแก้วเป็นเครื่องหมายที่ระลึกถึงสองวีรสตรีถลาง  ผู้มีความคิดเป็นเลิศทำการเป็น
เยี่ยมและแก้ปัญหาด้วยวิธีการชาญฉลาด
        อักษรย่อของโรงเรียน :             ว.ส. 
   สีประจำโรงเรียน :                    เหลือง-ฟ้า
  สีเหลือง     หมายถึง    วันจันทร์ วันที่ถลางชนะศึกจากพม่า
  สีฟ้า          หมายถึง    สีประจำจังหวัดภูเก็ต