ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรม
ค่าย คณิต อังกฤษ จัดโดยนักศึกษาสังเกตการสอน 92
Thailand Camp 74
ร่วมกิจกรรมกับบ้านพักคนชรา 88
วีรสตรีอนุสรณ์ คัพ (ชุดที่ 2) 64
วีรสตรีอนุสรณ์ คัพ (ชุดที่ 1) 72
กิจกรรมไหว้ครูและเลือกประธานนักเรียน 2560 95
นักเรียนไปดูวิธีการเลี้ยงสาหร่าย 66
เอกสารกลุ่มงานวิชาการ
แบบโครงการหลัก ประจำปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 14.89 KB 47
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82.47 KB 74
เอกสารการอบรม LogBook (1 ธ.ค. 2561)
ไฟล์จาก ครูอนิรุทธิ์ ลิพอนพล 58