กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายมนูธรรม สำราญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายนนทวัฒน์ ถิ่นสาคู
ครูผู้ช่วย

น.ส.วนาลี มัชกุล
ครูอัตราจ้าง